FAQs : Qüestions empresarials Coronavirus (COVID-19)


Davant la situació actual del país i els dubtes que poden sorgir a les empreses associades a la nostra entitat, hem recopilat les preguntes més freqüents junt a les respostes elaborades per la col·laboració de les gestories i assessories de Roses.

 

P- Quins autònoms podran sol·licitar la prestació extraordinària?

R- La podran sol·licitar els autònoms els quals la seva activitat s’hagi vist considerablement afectada o suspesa per les mesures adoptades pel COVID-19. Qualsevol treballador autònom com persona física, soci d’una societat, administradors, socis d’una cooperativa, socis d’una comunitat de béns, familiar col·laborador… podran sol·licitar la prestació extraordinària. En aquest supòsit també inclourà autònoms que tinguin treballadors per compte d’altri, encara que hagin sol·licitat un ERTO per els seus treballadors.

 

P- Què haig de complir per poder obtenir la prestació?

R-

  • Estar al corrent de pagament de les quotes d’autònom, en cas de no estar al corrent, es realitzarà la invitació al pagament.
  • Constar afiliat i en alta a la Seguretat Social a la data que es va fer la declaració de l’estat d’alarma.
  • No és necessari tenir el període mínim de carència exigida per sol·licitar la prestació, però la quantia pel càlcul de la prestació es realitzarà amb la base mínima de cotització, és a dir, 944,40€.

 

P- Quines causes d’aturada de l’activitat puc sol·licitar la prestació extraordinària?

R- Segons el Real Decret 8/2020 de 17 de març es podrà sol·licitar la prestació per: activitat suspesa en virtut del previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març i per la reducció de la facturació, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

 

P- Quan es pot sol· licitar la prestació?

R- Els treballadors autònoms que es trobin amb la seva activitat suspesa pel Real Decret 463/2020 podran presentar la sol·licitud a partir del dia 19/03/2020.

Aquells treballadors que la seva activitat no es trobi recollida en el Real Decret 463/2020 però la seva facturació s’hagi vist reduïda en un 75% podran presentar les sol·licituds a partir del 15 d’abril (transcorregut un mes des de la declaració de l’estat d’alarma.

 

P- Quina és la data d’inici i quan finalitzarà la prestació?

R- La data d’inici serà a partir de la publicació en el BOE 463/2020 de 14 de març on es decretava l’estat d’alarma, és a dir, la data d’inici serà el 14.03.2020.

La finalització es realitzarà un cop transcorregut un mes o bé en el moment que es decreti el final de l’estat d’alarma.

 

P- En què consistirà la prestació i durant quant de temps?

R- Es basarà en l’abonament del 70% de la base reguladora i s’aplicaran els mateixos criteris que en els supòsits generals pel que fa a quantitats mínimes i màximes (IPREM).

Inicialment la duració serà d’un mes, podent-se prorrogar tàcitament fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 

P- S’haurà de continuar abonant la quota d’autònoms a efecte de cotització?

R- El Real Decret 08/2020 de data 17 de març, no indica que les entitats gestories hagin de realitzar l’abonament de les cotitzacions. Per tant, de moment, i fins a un possible aclariment per part del Gobierno, hauran de ser abonades pels autònoms.

 

Per a més consultes podeu fer-ho a: info@empresarisrosescapdecreus.cat

 

Deixa un comentari