13 de gener del 2020

Punt 1. Constitució de la taula

Es constitueix la taula de treball de comerç perquè el sector pugui aportar propostes sobre les accions que es volen realitzar, l’objectiu és revisar el programa actual d’actuacions, redefinir-lo i realitzar totes les propostes d’actuacions futures pertinents per a la dinamització del comerç local.

La taula de treball de comerç serà l’encarregada de garantir el compliment dels objectius, tot això amb el suport de la Junta Directiva, del Consell Assessor, dels Canals de comunicació i de promoció, dels recursos i de l’acompanyament del personal de l’entitat.

Per formalitzar la taula s’ha d’escollir un Representant / Coordinador, si pot ser amb presència a la Junta Directiva de l’Associació, que portarà les demandes i projectes en curs. S’ofereix la Sra. Esther Escudero (Sa Botigueta) com a representant de la taula de treball i la Sra. Cèlia Ponsí (6U Grup) com a suport.

Punt 2. Sistema de funcionament

Pel que fa a la definició de la imatge pròpia la taula de treball de comerç es continuarà treballant amb la imatge corporativa “Shooping Roses” que tenia fins ara sota el paraigua de la marca de l’associació.

Es duran a terme tantes reunions com calguin en funció de les accions a desenvolupar però com a mínim una reunió propositiva bimensual.

Per tal de tenir una informació permanent es crearà un grup de WhatsApp a més a més de la comunicació per e-mail.

El finançament anirà en funció del programa d’accions a realitzar, l’objectiu és que el màxim de les accions siguin autofinançables, tant subvencionables com patrocinades.

 

Punt 3. Objectius i demandes del sector

El principal objectiu de les taules és la priorització de les accions a desenvolupar amb un mínim de dos projectes de caràcter anual, la creació de campanyes de promoció, captació i integració de nous associats.

S’exposen i debaten les demandes més estructurals del sector (moltes d’elles comuns a d’altres municipis) segons les opinions recollides en les xerrades són:

-Actuacions contra el Top Manta

-Accions envers  les falsificacions

-La competència de la venda on-line

-El pla d’Usos del comerç

-L’augment de locals buits

 

Sorgeixen vàries propostes dels membres de la taula:

-Acordar períodes d’obertura i tancament entre comerciants

-Coordinar amb el sector d’allotjament, fora de temporada, per dur a terme les campanyes.

-Creuar campanyes amb altres sectors

-Vincular campanyes amb altres entitats d’altres poblacions

-Aprofitar calendari anual d’accions de l’Ajuntament per fer campanyes

-Proposar a l’Ajuntament més actuacions musicals al carrer

 

Punt 4. Projectes a desenvolupar

Es realitza  una primera revisió del programa accions realitzades fins ara en format debat per tal de valorar quines d’aquestes cal potenciar i quines no.

El personal de l’entitat farà arribar, als membres de la taula, un resum de les accions i pressupost de les accions que es van dur a terme l’any 2019 per a una darrera revisió dels membres de la aula i convocarà la següent reunió

S’acorda, després d’aquesta revisió i amb la incorporació de les actuacions relacionades amb les demandes estructurals del punt 3 convocar una pròxima reunió per definir i tancar el pla d’accions del 2020.

També s’acorda sol·licitar reunió amb l’Ajuntament de Roses per parlar dels temes estructurals relacionats.

#RevolucioDeLesFormigues

Deixa un comentari