Distintiu per garantir el compliment dels protocols de seguretat i d’higiene

 

L’eslògan de la campanya: Roses et cuida! 

Tots els establiments associats a l’entitat que vulguin disposar d’aquest segell hauran de signar primer una declaració de responsabilitat, segons  la qual  assumeixen la implantació de les mesures de seguretat i higiene establertes en els protocols sanitaris actuals. Això inclou mesures com l’ús de les mascaretes o equips de protecció individual (EPI), la disponibilitat de gels desinfectant de mans, la garantia de la distància social o la neteja i desinfecció constant dels emprovadors i el gènere. El Distintiu l’hauran de col·locar en un lloc visible del local.
La creació d’aquest distintiu demostra la voluntat d’anar avançant en la línia de generar seguretat i confiança en els clients.

 

Manual de Bones Pràctiques
A la web es poden consultar els Manuals de Bones Pràctiques que complementen i reforcen els protocols establerts al BOE pel que fa al comerç, als serveis i a la restauració.

 

Descarregar Manual bones pràctiques Restauració 

Descarregar Manual bones pràctiques Comerços

Descarregar Manual bones pràctiques Serveis

 

Cartells informatius
S’han dissenyat dos cartells, un per comerç i serveis i l’altre per restauració que s’hauran de col·locar en llocs visibles dels establiments amb un seguit de recomanacions de cara al client com ara fer servir desinfectant; respectar la distància de seguretat de dos metres i l’aforament del local; esperar el torn, etc. Estem treballant per fer el mateix amb el sector d’allotjament.

Demaneu-nos els cartells a info@empresarisrosescapdecreus.cat 

 


Cartell Distintiu Comerç i Serveis
Cartell Distintiu restauració 

 

 

Deixa un comentari