Avui, dimarts 2 de novembre a les 9.30 h hem dut a terme la reunió online de la taula d’activitats, oci i natura.
Els punts de l’ordre del dia de la reunió eren l’elecció del/s representant/s de taula, la valoració de les campanyes 2021, idees per encarar el 2022 i torn obert de paraula.

Des de feia uns anys el representant de la taula d’activitats era el Sr. Marc Bartoll, però s’ha volgut tornar a proposar si es considerava seguir amb el mateix representant, ja que aquest ha fet un canvi d’empresa i ara està a l’empresa Escape Room Roses. No hi ha hagut cap inconvenient amb els assistents i es deixa uns dies per si hi ha alguna opinió diferent el respecte o es vol afegir un altre perquè n’hi hagi dos.

Seguidament s’ha passat a fer valoració de les campanyes 2021, en què els membres assistents de la taula les han valorat positivament, les accions específiques de la taula comentades han estat:

Campanya de promoció online d’activitats. Durant els mesos de maig i juny es va dur a terme una promoció online enfocada només a l’oferta d’activitats associades a l’entitat. Es va fer un post general i a més a més es va demanar a les empreses d’activitats que fessin arribar promocions i informació i així invertir en promoció online específica de cada activitat que ens ho feia arribar.

• Punt d’informació i reserves. Des d’aquest punt les informadores han donat informació de les empreses associades durant els mesos de juliol i agost, i també s’han fet reserves d’activitats. Aquest any s’ha modificat el disseny del mòdul perquè sigui més atractiu i més corporatiu a l’Associació i a la marca Living Roses.

També s’han explicat altres accions generals com els mapes informatius d’associats, el distintiu Roses et cuida, els tòtems generals de l’Associació i la promoció online a xarxes socials i la web Living Roses.

Finalment, s’ha preguntat quines idees o necessitats tenien els membres de la taula de cara a la promoció de les activitats, i s’ha aprofitat per comentar que des d’altres taules sectorials s’ha proposat l’opció de portar influencers. S’està estudiant si es pogués fer una acció conjunta d’aquest tipus amb les diferents taules.

Des de la taula d’activitats s’ha valorat positivament la promoció online, i es considera que s’hauria d’enfocar en els mesos de maig i final d’agost per potenciar el juny i el setembre/octubre que són èpoques de menys volum de feina.
També s’ha cregut interessant treballar d’alguna manera per portar grups de turoperadors o d’empreses/incentius perquè facin activitats a Roses.

Una altra idea que ha sorgit a apuntar per totes les taules sectorials de l’entitat són els sortejos de paquets a través de les xarxes socials amb l’objectiu de donar a conèixer Roses, l’oferta i l’Associació. És imprescindible fer els sortejos amb Instagram o Facebook ads per posicionar la zona i l’edat a qui volem que arribin aquests sortejos.

S’ha conclòs que agafaríem totes les idees sorgides de la taula que es puguin realitzar per poder de cara al 2022 fer un pressupost més “a mida” a cada taula sectorial de l’associació.

 

Assistents taula d’activits, oci i natura

Deixa un comentari